Sikringen-elektrikeren gir gode råd for komfort, økonomi og klima

Grønn elektriker

Våre dyktige elektrikere tilbyr alle typer elektrotjenester, fra montering av en enkel stikkontakt, til installasjon av smarthusløsninger, elbillading eller solcellepanel på taket ditt. Ingen oppdrag for små, ingen for store. Alt for å øke komforten og besparelsene dine i kroner og øre, men også et bidrag til et bedre klima og miljø i framtiden.

Våre medlemmer har høy kompetanse innen den teknologiske utviklingen og gir deg god rådgiving om energibesparende løsninger tilpasset ditt behov.

Hvorfor velge våre elektrikere?

Gjennom klimaavtalen har Norge forpliktet seg til å samarbeide med EU om å redusere utslippene med minst 50 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå.

Sikringen ønsker å bidra til denne endringen, derfor er våre medlemmer Grønne Elektrikere. Det betyr at vi utvikler medlemmenes kompetanse på det grønne skiftet, setter krav til miljøvennlig kjøpsatferd og følger opp klimavennlige tiltak i bedriften.

Hvert år lager vi en rapport i samarbeid med Bellona som viser fremdriften Sikringen har – og hvordan Sikringen bidrar til det grønne skiftet!

Trykk her for å lese rapporten fra 2022.

Se etter det grønne merket

En elektriker fra Sikringen er en grønn elektriker

Velg en av våre grønne elektrikere neste gang du trenger hjelp til elektrotjenester. Kontakt oss gjerne for mer informasjon, eller om du lurer på noe.

Fokus i henhold til FN’s 17 bærekraftsmål

Her ser du hvilke mål som vi ser som relevant for vår bransje og som vil danne grunnlaget for Grønn Elektriker

Mål nr 7 - Ren energi for alle

Ren energi for alle

 

«Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle»

Mål nr 9 - innovasjon og infrastruktur

Innovasjon og infrastruktur

«Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon»

Mål nr 11 - Bærekraftige byer og samfunn

Bærekraftige byer og samfunn

«Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige»

Mål nr 13 - Stoppe klimaendringene

Stoppe klimaendringene

«Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem»